رسانه انتقال چیست؟ رسانه انتقال چه تاثیری در پیام دارد؟

رسانه انتقال چیست؟ رسانه انتقال چه تاثیری در پیام دارد؟- آموزش شبکه درس 13

رسانه انتقال (Transmission Media) یک کانال ارتباطی است که اطلاعات از طریق آن از سمت فرستنده به سمت گیرنده ارسال می‌شوند. داده‌هائی که در اینجا با استفاده از سیگنال‌های الکترومغناطیسی انتقال پیدا می‌کنند.

اصلی‌ترین کاربرد رسانه انتقال آن است که می‌تواند اطلاعات را در شکل بیتی (Bit form) و در شبکه ای محلی (LAN یا Local Area Network) انتقال دهد.

رسانه انتقال در واقع یک مسیر فیزیکی (گاهی به صورت رادیوئی) است که امکان ایجاد ارتباط و سیالان داده‌ها از سمت فرستنده به گیرنده را میسر می‌کند. در بسیاری از مواقع و در دستگاه‌های فعلی استفاده از شبکه مبتنی بر رسانه‌های مسی بسیار رایج است. در اینجا پیام به صورت سیگنال‌های الکتریکی ارسال می‌شوند. استفاده از فیبر نوری نیز یکی دیگر از مواردی است که در این زمینه استفاده می‌شود. در اینجا پیام به صورت پالس‌های نوری در میان یک فیبر شیشه ای جریان پیدا می‌کند.

در مدل OSI (Open System Interconnection)،  رسانه انتقال در لایه ابتدائی قرار می‌گیرد. به همین خاطر، بهتر است که رسانه انتقال را به عنوان یک جزء از لایه اول در نظر بگیریم. در اینجا لایه فیزیکی (Physical Layer) مسئول انجام تمامی ارتباطات مورد نظر است.

سیگنال‌های الکتریکی می‌توانند از طریق کابل‌های مسی، فیبرهای نوری، اتمسفر زمین، آب و فضاهائی خلاء ارسال شود.

ویژگی‌ها و کیفیت داده‌ها انتقال داده شده در اینجا به وسیله ویژگی رسانه و سیگنال مورد نظر تعیین می‌شوند.

رسانه انتقال دارای دو نوع «رسانه‌های کابلی (Wired Media)» و «رسانه‌های بی سیم (Wirels Media)» هستند. در رسانه‌های کابلی، ویژگی‌های رسانه بسیار مهم هستند، در رسانه‌های بیسیم، ویژگی‌های سینگال ارزش بیشتری خواهند داشت.

تفاوت‌های موجود در رسانه‌های مختلف می‌توانند سبب تفاوت در ویژگی‌های ارتباطی مانند پهنای باند، تاخیر، هزینه، راحتی نصب و نگهداری شوند.

برخی از عوامل مورد نیاز که باید در زمینه تعیین رسانه انتقال در نظر گرفت

  • پهنای باند (Bandwidth): در صورتی که تمامی عوامل به صورت ثابت باقی بمانند، هرچه پهنای باند رسانه بیشتر باشد، در آن صورت نرخ داده بیشتری از طریق آن انتقال پیدا می‌کند.
  • تلفات انتقال (Transmission Impairment): هنگامی که یک سیگنال به یک رسانه انتقال داده می‌شود، به خاطر وجود موضوع «تلفات انتقال» مقدار دریافتی سیگنال خروجی یکسان با میزان سیگنال دریافتی نخواهد بود. کیفیت سیگنال‌ها نیز به خاطر وجود تلفات انتقال دچار مشکل شود.
  • اختلال (Interference): یک اختلال می‌تواند به عنوان فرایندی در نظر گرفته شود که می‌تواند سبب آسیب زدن به سینگال ارسالی بر روی رسانه انتقال شود و در نتیجه برخی از سیگنال‌های ناخواسته را در آن ایجاد کند.

علت وجود تلفات انتقال

  • میرایی (Attenuation): میرایی به معنای از دست رفتن انرژی یک سیگنال است. قدرت سیگنال در زمانی که آن سیگنال در فاصله‌های بلند ارسال می‌شود، به خاطر از دست رفتن انرژی کاهش پیدا می‌کند.
  • اعوجاج (Distortion): اعوجاج زمانی رخ می‌دهد که شکل سیگنال عوض شود. این نوع از اعوجاج از طریق سیگنال‌های مختلف و تفاوت در فرکانس آن‌ها قابل توضیح دادن است. هر کدام از اجزای فرکانس می‌توانند با سرعت‌های مختلفی در یک کانال ارتباطی منتشر شود، و به همین خاطر آن‌ها در زمان‌های مختلفی به مقصد می‌رسند که این مسئله می‌توانند سبب اعوجاج در پیام دریافتی شود.
  • نویز (Noise): هنگامی که یک سیگنال بر روی رسانه انتقال حرکت می‌کند، برخی از سیگنال‌های می‌توانند به صورت ناخواسته به آن اضافه شوند. این کار سبب ایجاد نویز در سیگنال‌های ارسالی خواهند.
انواع مشکلات در رسانه های انتقال

انواع مشکلات در رسانه های انتقال

طبقه‌بندی رسانه‌های انتقال

رسانه‌های انتقال می‌توانند به اشکال گوناگونی باشند. در چارت بالا برخی از این رسانه‌ها به صورت دسته بندی نشان داده شده است. در بخش‌های بعدی ما به صورت با جزئیات این بخش‌های را برای شما توضیح خواهیم داد.

انواع رسانه های انتقال

انواع رسانه های انتقال

به صورت کلی رسانه‌های انتقال در دوسته :

  • رسانه‌های انتقال هدایت شونده (Guided Transmission Media)؛
  • رسانه‌های انتقال غیرهدایت شونده (Unguided Transmission Media)؛

قرار می‌گیرند.

No votes yet.
Please wait...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

منو اصلی

question