الگوریتم های حالت لینک

الگوریتم مسیریابی حالت لینک (Link State Routing) – آموزش شبکه درس 29

مدل OSI یک مدل مفهومی و منطقی است که ارتباطات شبکه را توضیح می‌دهد. این مدل برای ایجاد ارتباطات درونی و نیز ارتباطات خارجی سیستم‌های عامل به کار گرفته می‌شود. مدل OSI بر گرفته از سر نام کلمه‌های Open System Interconnection است. در این مدل یک شبکه منطقی و کارآمد…

منو اصلی

question