نصب بدون همراه ویندوز سرور 2016

نصب بدون همراه ویندوز سرور 2016 -آموزش ویندوز 2016 بخش 12

اجرای یک نصب بدون همراه ویندوز سرور 2016 در عوض نصب کامل (Clean installation)، یک نصب بدون همراه (Unattended installation) می‌تواند به صورت فعالی شما را در جریان نصب نرم افزار درگیر کند. در ادغام با روش WDS، آن به عنوان یک روش نصب خودکار شده در نظر گرفته می‌شود…

منو اصلی

question