تمامی قیمت ها به صورت اتوماتیک و لحظه ای با نرخ دلار بروز می گردند.